Mengikuti Syariat Islam

"Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah." (TQS Al-Hasyr:7)

Ardy Hidayat

CEO Limosin Creative, Web Developer, Wordpress Customizer, Ketua Blogger WongKito

Palembang, Indonesia http://ardy.hiday.at